Når sneen kommer...

Når tøvejret kommer

Når vejret bliver mildere, og sneen tør, så er der risiko for sneskred fra tage og nedfaldende istapper. Det er grundejerens ansvar at afskærme ejendomme, der ligger ud til offentlige arealer. Når det milde vejr begynder, kan der stadig være frost om natten. Det er derfor vigtigt fortsat at glatførebekæmpe veje, fortove og stier i aften- og nattetimerne.