Når sneen kommer...

Det gør kommunen

Kommunen sørger for snerydning og glatførebekæmpelse på alle offentlige veje, pladser, parkeringspladser og enkelte stier. Kommunen kan ikke være alle steder på en gang. Derfor har vi lavet en prioritering af sne- og glatførebekæmpelse. Vi starter altid med de mest trafikerede veje og veje med busruter, hvor risikoen for gener er størst. På mindre boligveje vil vintervejret sjældent medføre større gener. Derfor ryddes de senere. Busstop og fodgængerovergange ryddes, så snart det er muligt. Når der ryddes for sne, kan det ikke undgås, at der af og til vil blive efterladt en snevold foran en indkørsel eller indgang. Som grundejer er det dit ansvar at fjerne den og sørge for fri adgang.

Offentlige veje ryddes efter tur
Veje og stier i Frederiksberg Kommune er inddelt i to kategorier, der ryddes efter tur. På bagsiden kan du se en oversigt over de forskellige kategorier, og et kort, hvor de forskellige typer af veje er markeret med hver deres farve. Veje med kategori A ryddes først.