Når sneen kommer...

Når vinteren kommer

Efter ”regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune” har alle grundejere pligt til at sørge for, at veje og fortove bliver ryddet for sne og glatførebekæmpet, når det sner, eller vejene bliver glatte. Denne pligt gælder private og offentlige grundejere. På Frederiksberg sørger kommunen for at sikre trafikken, når vinteren sætter ind, og sneen falder. Men på nogle områder er der brug for, at grundejerne hjælper til. I denne lille pjece kan du læse om, hvor og hvordan kommunens vinterberedskab sætter ind. Du kan også læse om, hvad du som grundejer selv skal gøre.